de aanpak van Reijm

Structuur in planvorming

Structuur is een kenmerk van Reijm, er wordt altijd een strategie bedacht hoe we het beste bij ons doel terecht komen. Efficient werken is niet alleen prettig, maar kan ook zeer kostenbesparend zijn. Over het algemeen bestaat onze planvorming uit 3 stappen: 

1. Inventarisatie: kennismaking en onderzoek
2. Conceptvorming: advies en schetsontwerp
3. Definitief ontwerp en beplantingsplan

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/cmVpam1kZXNpZ24tbmw%3D/63f3629f02ab7/rhn-foto-2020-jul-3483-lr2.jpgRHN-FOTO-2020-Jul-3483-LR2

Inventarisatie

kennismaking en onderzoek

De start van een prettige samenwerking is het kennismakingsgesprek. Hier ontdekt u wat Reijm kan betekenen in uw situatie. We gaan met elkaar in gesprek, stellen uw wensen op en maken u bekend met de kosten. Na overeenstemming volgt er een inventarisatie op de projectlocatie. Maatvoeringen, aanwezige elementen of problemen, behoud van beplantingen en overige zaken worden nauwkeurig opgenomen. Er wordt onderzoek gedaan naar grondkwaliteit of historische achtergrond indien van toepassing. 

Conceptvorming:

ADVIES EN SCHETSONTWERP

Op basis van de inventarisatie en het onderzoek wordt een concept gevormd. Het concept bestaat uit een advies en/of een schetsontwerp opgesteld voor het betreffende project. Dit concept is het basisplan voor de tuin. De focus hierbij ligt op routes, functies, ruimtelijke verhoudingen, structuren en onderzoeks-invloeden. 

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/cmVpam1kZXNpZ24tbmw%3D/63f369da84908/4.jpeg4

Definitief ontwerp en beplantingsplan

Na overeenstemming met het concept wordt het plan gedetailleerd. Er wordt een definitief ontwerp gemaakt en eventuele overige werktekeningen. Materiaaladvies en overige technische details worden uitgezocht en voorgesteld. 

Tot slot het beplantingsplan. Bij het inrichten van de beplantingen en maken van beplantingskeuzes wordt onder andere gekeken naar kleuren en structuren, groeimanieren, standplaats en grondsoort. Om een geslaagd resultaat te behalen dient dit alles op de juiste manier gecombineerd te worden, hierbij streven we naar dichtgroeiende borders voor een onderhoudsvriendelijk effect.