Reijm´s visie

Ontwerp op groene basis

Het ontwerpen van een tuin is vaak zoeken naar het juiste evenwicht. Naar een goede balans tussen het uiterlijk en de gebruiksvriendelijkheid. Reijm laat deze belangen elkaar versterken en gebruikt hiervoor 'groen' als basis in het ontwerp.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/cmVpam1kZXNpZ24tbmw%3D/63b565a486f19/image00077.jpegimage00077

Als ontwerper en adviseur worden we betrokken bij verschillende situaties: nieuwe tuinen waarbij vanaf de beginfase meegedacht moet worden, maar ook bestaande of historische tuinen waarbij sprake is van onderhoud of vernieuwing.

Door jaren hovenierservaring weten we hoe je met beplanting om moet gaan. Er is veel kennis en ervaring nodig voor de juiste indeling van groen. Groen is iets wat groeit en de ene plant groeit harder dan de ander, of doet het wel in de schaduw en de ander niet. Grondsoort en bodemgesteldheid zijn essentiële factoren, daar moet je jaar in jaar uit mee geëxperimenteerd hebben.

In planvorming en uiteindelijke resultaat is het belangrijk dat alles op elkaar aansluit. Reijm is altijd op zoek naar het complete plaatje. De lat van perfectie ligt dan ook zeer hoog. Details zijn van essentieel belang om een tuin het juiste karakter te geven.

'Reijm is altijd op zoek naar het complete plaatje. Details zijn van essentieel belang om een tuin het juiste karakter te geven.'

Tuin en omgeving

Een tuin staat niet los van haar omgeving. De context is een belangrijke basisfactor voor de toekomstige sfeer van de tuin. De ontwerper is altijd op zoek naar ruimtelijke aspecten, en een versterking daarvan wordt vaak juist buiten de tuingrenzen gevonden. Denk aan een verreikende zichtlijn of een hoge boom.

Verbinding tot stand brengen met de omgeving is nog belangrijker in een vrije situatie waarin uw tuin grenst aan de natuur. Verbinding is optimaal geslaagd als de grens niet eens direct zichtbaar is.

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/cmVpam1kZXNpZ24tbmw%3D/63bbfce2618a6/image00045.jpegimage00045

Groen erfgoed

Groen erfgoed vraagt om een eigen aanpak. Onder groen erfgoed verstaan we historische tuinen, parken en boerenerven, maar ook oude boomgaarden en andere landschapsstructuren. In vroegere tijden aangelegd voor nut of sier, nu een prachtige waardevolle plek die de juiste instandhouding vraagt in deze tijd. In nauwe samenwerking met onderzoek en praktijkspecialisten op dit gebied denkt Reijm graag mee en geeft invulling aan deze projecten. 

'Het werk van Reijm staat in deze traditie. Tuinen die voor beleving zorgen, waar sier én nut beiden belangrijk zijn.'

Het werk van Reijm staat in deze traditie. Tuinen die voor beleving zorgen, waar sier én nut beiden belangrijk zijn. Deze aspecten uit de tuin van vroeger worden steeds interessanter in de huidige samenleving van zelfvoorziening, duurzaamheid en biodiversiteit.  

Moestuin en boomgaard komen steeds vaker terug in de moderne tuin. Het jarenlang kort gemaaid en overbemest gazon mag weer weelderig bloemrijk zijn op plekken waar het past. Natuurlijke materialen zijn steeds belangrijker en ga zo maar door. Reijm kan hierin waardevol advies bieden, en samen met u komen tot het gewenste plan!