Twee voortuinen, één geheel

Groene vestibule

https://mindcms-main.s3.eu-west-2.amazonaws.com/cmVpam1kZXNpZ24tbmw%3D/63f38ea7882dd/rhn-foto-_20230220_161551.jpgRHN-FOTO-2020-Jul-3446-LR

Het vraagstuk

Twee Rotterdamse voortuinen in één ontwerp. De vraag kwam van twee opdrachtgevers, twee buren met dezelfde wens maar toch beiden een eigen smaak. 

de tuinen moeten in elkaar overlopen, maar toch beiden een eigen stukje privacy hebben.


Uitzicht op het speelpleintje, een gevoel van beschutting, veel groen en bloei en een sfeervolle inrichting van het achterterras behoorde tot de wensen.

Het ontwerp


Bij de start van deze opdracht lag de focus voor ons op het invullen van één project terwijl het er eigenlijk twee waren. Door deze benadering ontstond er duidelijk één samenhangende sfeer en uitstraling. 

We bedachten een pergola die als colonnade of galerij doorloopt van de ene tot de andere tuin. Hier kun je onderdoor lopen. Een belangrijke verbindende factor is ook de beplanting: niet symmetrisch opgesteld maar wel als samenhangend geheel en met terugkomende soortkeuzes. 

Beide tuinen hebben hun eigen beschutte terras naar wens en smaak van gebruiker. De ene kant strakke rustige tegels, de andere kant grillige gebroken natuursteen tegels. Je zou de gehele voortuin met de pergola, een voorportaal, vestibule of gewoon geweldige groene entree kunnen noemen!